Technologická zařízení pro dopravu, skladování sypkých materiálů a balící linky:
(příklad typů nabízených technologických celků)


Na základě zadaných vstupních údajů a charakteristických vlastností materiálů navrhujeme, projektujeme a dodáváme zařízení pro dopravu a skladování sypkých hmot. Podle potřeb zabezpečujeme dopravní systémy na bázi mechanické dopravy, fluidní a pneumatické dopravy, nebo kombinaci těchto systémů.

Příjem a skladování materiálu:

Skladování v zásobnících v bezprašném provedení – instalace kvalitních filtračních zařízení.
Příjem automobilových a vlakových cisternových vozů (vagónů Raj), vykládka z kontejnerů, BIG-BAGů, nákladních automobilů, případně pytlované zboží a to vždy optimálně dle požadavků zákazníka.
Způsob vynášení materiálů ze sil a jeho dávkování je navrženo dle vlastností sypkého materiálu včetně potřebných provzdušňovacích a vynášecích zařízení v zásobnících.

Mechanická doprava:

Klasické pásové dopravníky.
Speciální pásové dopravníky FLEXOWELL - vertikální doprava sypkých materiálů.
Šnekové dopravníky.
Spirálové bezhřídelové dopravníky.
Korečkové dopravníky.
Vibrační podavače a vibrační žlaby.
a další specifická zařízení mechanické dopravy.

Pneumatická a fluidní doprava:

Komorové podavače (tlakové přepravní nádrže).
Fluidní dopravníky.
Zásobení dopravních systémů vzduchem (ventilátory, dmýchadla, kompresory).
Potřebná úprava NT vzduchu.
Dopravní trasy navrhovány s ohledem na abrazivní vlastnosti dopravovaného materiálu.
Dopravní systémy vždy v bezprašném provedení.
Balící linky
   • plnění sypkých materiálů do BIG-BAGů
   • pytlovačky
   • pytlovací zařízení s paletizací
   • plnící zařízení autocisteren a vagonů Raj

Pytlovací zařízení - Informace ke stažení

 

 

 

 

 

< zpět


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.