Míchací centrum suchých maltových směsí:
(příklad typů nabízených technologických celků)

 

Technologický komplex na dopravu, skladování, dávkování, vážení a míchání surovin potřebných pro výrobu suchých maltových směsí. Doprava namíchaného produktu k místu balení do pytlů, velkoobjemových vaků, do autocisteren nebo betonových skladovacích sil.
Dle přání zákazníka je možno automaticky dávkovat okolo 10 hlavních komponent, manuálně lze přidávat neomezené množství různých druhů chemikálií.
Proces míchání je diskontinuální, velikost míchacího zařízení lze zvolit dle přání zákazníka. Míchání směsí v míchačkách FORBERG.
Technologický proces je řízen automaticky z PC umístěného ve velínu, pro možnost snadného ovládání je nabízeno vizualizační prostředí IN TOUCH. Do systému je možno zadat množství receptur dle požadavku zákazníka, takže technologický proces míchání jednotlivých šarží probíhá bez vlivu lidského činitele. Systém zajišťuje vážení jednotlivých komponent ve vážních nádobách s definovanou přesnosti.
- Realizaci celého díla lze zajistit buď formou „na klíč“, tj. včetně zpracování realizačního projektu, dodávky stavební a technologické části, systému automatického řízení, uvedení do provozu a vyškolení personálu zákazníka.
- Dodávka je realizována na klíč příp. je možné zvolit formu dodávky dílčích zařízení dle požadavku zákazníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

< zpět


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.