Centrum na zpracování popelovin, sádrovce a jiných odpadních surovin:
(příklad typů nabízených technologických celků)


 

Zařízení na zpracování popelovin – míchání směsí je vlastní konstrukce, dlouhodobě ověřené při realizaci zařízení v revíru ČMD, OKD a uranových dolech. Zařízení je umístněno v blízkosti vtažné nebo výdušné jámy (při realizaci na hlubinných dolech), nebo dle potřeb zákazníka (v blízkosti deponie, v místě použití při užití směsí pro stavební účely apod.)
Lze připravovat směsi z odpadních surovin jako popelovin, strusky s přidáním různých aditiv nebo pojiv (např. vápno, cement pro stabilizaci nebo zvýšení rychlosti tuhnutí, zvýšení pevnosti směsi apod.)
Pro výrobu stabilizátu z produkce odsíření je to sádrovec (v tuhé nebo zvodnělé konzistenci), popílek z elektrostatických filtrů a potřebné množství vápna.
Proces míchání je buď kontinuální, nebo diskontinuální (šaržovitý) s možností plynulé regulace výkonu s definovaným procesem dávkování a vážení jednotlivých komponent procesu míchání.
Technologický proces je dle přání zákazníka řízen ručně z velínu, nebo je zcela automatizován.
Výstavbu lze zabezpečovat od dodávek technologického zařízení na vykládku, dopravu a skladování popelovin a komponent ( zásobníky a skládky ) po vlastní dodávky technologického zařízení na vynášení a míšení včetně elektro-části, měření a regulace, až po dodávku „na klíč“. Forma dodávky je přizpůsobena požadavkům zákazníka.

Mísící centrum popelovin - Informace ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

< zpět


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.