Doprava sypkých materiálů:

Mechanická doprava

Klasické pásové dopravníky


Speciální pásové dopravníky FLEXOWELL

Šnekové dopravníky

Spirálové bezhřídelové dopravníky
Korečkové elevátory

Kabelkové dopravníky

.

Šikmé, dvojité pásové dopravníky

.

Vibrační podavače a vibrační žlaby

. Speciální pásové dopravníky FLEXOWELL

Pneumatická doprava

. Nízkotlaká doprava – ejektorové směšovače
.. Středotlaká doprava - dmychadlová
. Vysokotlaká doprava - komorové podavače
. Pneumatické žlaby
.

Zásobení dopravních systémů vzduchem (ventilátory, dmychadla, kompresory)

.

Potřebná úprava  NT  vzduchu

. Dopravní systémy vždy v bezprašném provedení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< zpět


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.