Dávkování, vážení:

 

Turnikety
Tenzometrické váhy
.

Dávkovací šnekové dopravníky

. Vážící pásové dopravníky

Průtokové váhy

Průtoková váha funguje na principu vyhodnocování signálu ze snímače zatížení odrazové desky, na kterou dopadá dávkovaný materiál. Vyhodnocovací jednotka průtokové váhy provádí vyhodnocení zatížení, které je úměrné okamžitému přepravovanému množství. Celkové prošlé množství je pak získáno integrací okamžitého množství.

Průtokoměr

Měří průtok pomocí mikrovlnné technologie. Průtokoměr lze použit výlučně v kovových potrubích. Mikrovlny jsou emitovány sondou, a následně se odráží zpět od pevných částeček a nakonec jsou přijímány čidlem. Tyto signály jsou vyhodnocené podle frekvence a amplitudy. Čidlo pracuje jako čítač částic, který počítá množství pohybujících se částeček za časovou jednotku.

 

 

 

< zpět


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.