Výrobní program:


Technologická zařízení pro dopravu, dávkování, vážení a skladování sypkých materiálů a balící linky

Míchací centrum suchých maltových směsí

Mísící zařízení (míchačky vlastní konstrukce, míchačky FORBERG)

Systémy pro výrobu betonových směsí - betonárky

Centrum na zpracování popelovin, sádrovce a jiných odpadních surovin

Ocelové konstrukce a jiná strojírenská výroba

Obloukové haly a válcové zásobníky

Hornická činnost

Příjem a skladování sypkých materiálů včetně odprášení

Doprava sypkých materiálů

Dávkování, vážení

Balící linky, pytlovací a paletizační stanice

Výrobny krmných směsí

Posklizňové linky


Obecná prezentace firmy, zaměření společnosti, výrobní program - ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.