Energetika:

Zařízení a technologie pro energetický průmysl:


Technologie před kotlem

- Vykládka paliva z vagonů a nákladních automobilů
- Skládky paliva ( hlubinná, přístřešek ..)
- Třídění a drcení paliva ( třídiče, drtiče, separátory,… )
- Doprava paliva ( uhlí, biomasa )
- Vynášení a dávkování paliva (objemové, hmotnostní)
- Potlačení prašnosti skládky
   • Odprášení
   • Mlžení přesypů, skládky ( vodní děla )
   • Centrální průmyslové vysavače

Technologie za kotlem

- Popílkové a škvárové hospodářství ( mokrá či suchá cesta )
- Úprava popela ( chlazení, drcení, třídění, … )
- Dopravní systém ( mechanická či pneumatická doprava )
- Míchání popílku a produktů odsíření
- Vápencové hospodářství
- Expedice popela
   • Suchý – plnění autocisteren a vagonů Raj
   • Plavení – usazování ma kališti, plnění kontejnerů
   • Zvlhčení popílku a volná nakládka na auta

Referenční zakázky v energetickém průmyslu:


Teplárna Tábor a.s. (Skladování, doprava a dávkování vápence)
AEE s.r.o. Brno (Dopravní systém popílku)
DALKIA ČR a.s. KARVINÁ (Kontejnerový odběr strusky)
DALKIA ČR a.s. TŘEBOVICE (Suchý odběr popílku)
DALKIA ČR a.s. TŘEBOVICE (Pneudoprava popílku)
DALKIA ČR a.s. KOLÍN (Hlubinná vykládka paliva)
A další (Podrobné informace k referencím s fotkami najdete v prezentaci uvedené na odkazu níže)

 

 

 

 

 

< zpět


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.