Vážení obchodní partneři,


Firma ENVIRMINE  vznikla v roce 1990. Její jádro tvoří odborníci sbdlouholetou praxí v oboru strojírenství, výstavby investičních celků, zpracování odpadů a ekologických projektů.
Firma ENVIRMINE nabízí svým zákazníkům dodávky technologických celků v oblasti dopravy, skladování a zpracování sypkých hmot. Konkrétně např. technologie na výrobu suchých maltových směsí (maltárny), technologie na výrobu betonových směsí (betonárky), ekologické zařízení pro zpracování a ukládání odpadů zejména v průmyslových provozech energetiky (zpracování a ukládání popílků), technologie pro cementárny, vápenky, lomy, keramický a sklářský průmysl. V neposlední řadě má společnost referenční zakázky z potravinářského průmyslu (škrobárny, výroba müsli, mlékárny aj.).
Vlastní výrobní kapacity umožňují firmě dodávat jednotlivé výrobky a zařízení ve velmi dobré cenové relaci a dále poskytují výhodu v tom, že umožňují úpravy výrobků a zařízení přesně dle požadavků zákazníka.
Firma zajišťuje většinu svých zakázek formou „na klíč“, tzn. že kromě vlastních výrobků zajišťuje i potřebné subdodávky (např. elektro a stavební část technologie). V případě těchto zakázek „na klíč“ dokáže firma nejlépe využít své dlouholeté „know-how“ z oblasti zpracování sypkých materiálů a poskytnout zákazníkovi velkou přidanou hodnotu k jednotlivým výrobkům tím, že pojmenuje kritické body navržené technologie a navrhne optimální řešení těchto bodů. Firma nabízí i technicko-poradenskou činnost tj. formou zpracování studii a investičních záměrů.
Součástí firmy je i vlastní projekční kancelář, která připravuje kompletní projektovou dokumentaci pomocí softwaru CAD 3D.

Snahou firmy je neustále zlepšovat kvalitu výroby, k čemuž by měl přispět certifikát  ISO 9001, který firma získala v roce 2006.


Obecná prezentace firmy, zaměření společnosti, výrobní program - ke stažení zde

 


Dodávky pro průmysl:

x Výroba stavebních hmot
x Chemický 
x Hutní 
x Potravinářský 
x Energetický 
x

Těžba a zpracování surovin 

 

 


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.