Naše společnost pracuje v následujících oborech činností:

Výroba stavebních hmot
 • Míchací centrum suchých maltových směsí
•  Systémy pro výrobu betonových směsí - betonárky
•  Centrum na zpracování popelovin, sádrovce a jiných odpadních surovin

Chemický průmysl

Hutní průmysl
 
Energetický průmysl
Drcení a třídění dřevní hmoty
Otevřená vykládka kmenů a jejich drcení, zásobník drcené štěpky
Pneumatická doprava v tuhé fázi
Odsiřování energetických zdrojů metodou DEEMIS
Potlačení primární prašnosti
Likvidace sekundární prašnosti

Těžba a zpracování surovin
• Návrhy a dodávky technologických zařízení pro cementárny a vápenky
•  Technologické celky pro úpravny uhlí a rud
•  Návrhy a dodávky technologických celků pro keramické závody a procelánky

Potravinářský průmysl
• Návrhy a dodávky technologických zařízení pro potravinářské provozy (mlýny, škrobárny, mlékárny...)

Zemědělský průmysl
• Výrobny krmných směsí
•  Posklizňové linky

 


© Copyright: Veškerý text a ostatní grafický obsah použitý v této prezentaci je výhradně duševním vlastnictvím společnosti ENVIRMINE spol. s r.o. a není dovoleno, bez předchozího písemného svolení firmy tento text, či kteroukoliv jeho část, použít pro jiné, než soukromé účely.